GPRS คืออะไร

GPRS คือ General Packet Radio Services หรือว่า GPRS เป็นระบบบริการรองรับการรับส่งสัญญาณข้อมูลที่นิยมในสมัยก่อน ก่อนที่จะมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้ามาแทน การส่งสัญญาณผ่านเครือข่ายมือถือนั้น จะถูก GPRS ถึงตัวส่งสัญญาณที่อยู่ในรูปแบบของแพ็คเกจ สามารถรับข้อความหรือข้อมูลต่างๆได้ จะส่งอยู่ในรูปแบบของ CSD เรื่องย่อมาจาก (Circuit Switched Data) โดย CSD จะเป็นการส่งคลื่นสัญญาณในรูปแบบของคลื่นโทรศัพท์ ซึ่งจะส่งผลทำให้ความเร็วในการส่งข้อมูลช้ากว่ามาก

การทำงานของ GPRS?

GPRSจะมีการทำงานอยู่ในรูปแบบของแพคเกจสวิทชิ่ง  ซึ่งในลักษณะของแพ็กเกตสวิตชิงนี้จะเป็นลักษณะตามเส้นทางต่างๆในการรับส่งสัญญาณข้อมูล โดยข้อมูลจะถูกแชร์เตรียมตัวรับ หลวงปู่อย่างเช่น ผู้ให้บริการใช้ในการรับส่งสัญญาณข้อมูลผ่านช่องใดช่องหนึ่งไปยังผู้ใช้บริการโดยตรง ดูผู้ใช้บริการนั้นสามารถใช้งานได้หลายๆคนพร้อมๆกัน ซึ่งถ้าหากมีผู้ใช้งานที่เป็นจำนวนมากนั้นทำให้ระบบที่สามารถใช้งานได้ จะทำให้ระบบในการส่งสัญญาณข้อมูลช้าซึ่งจะไม่เหมาะกับการใช้รูปแบบฟังก์ชันเพิ่มเติมที่อาจส่งผลทำให้ระบบเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ เช่นถ้าเป็นระบบเสียง เสียงก็อาจจะทำให้ขาดๆหายได้
การใช้งานจีพีเอสจะอยู่ในรูปแบบของการรับส่งข้อมูลเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์มือถือสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มาก่อนระบบอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันซึ่งระบบในปัจจุบันจะมีความเร็วสูงกว่ายุคของระบบ GPRS ที่ถูกใช้ขึ้นมา สูตรความเร็วในระบบ GPRS นั้นจะมีความเร็วสูงสุดไม่เกิน 173 kbps ซึ่งหลักการใช้งานจะเป็นแบบผู้ใช้งานเรียนผู้ใช้บริการในเครือข่ายที่มีการรองรับระบบ GPRS

ระบบ GPRS จะใช้ในการส่งสัญญาข้อมูลในรูปแบบของแพคเกจเบส Packet-Based ที่สามารถขยายการรับส่งข้อมูลรู้จักเก่ายัง CSD ไม่สามารถส่งข้อมูลดีขึ้น ดูข้อมูลจะมีการรับส่งสัญญาณ GPRS  คือการที่ข้อมูลถูกตัดแบ่งออกเป็นย่อยๆให้อยู่ในรูปแบบของแพ็คเกจ โดนแพคเกจที่ถูกย่อยนั้นจะเปรียบเหมือนกับการที่สับเป็นชิ้นใหญ่ๆเราสามารถกบจะเป็นข้อมูลในรูปแบบเดิมได้จากชิ้นย่อยๆนั้น ระหว่างเหตุการณ์ขนส่งข้อมูลกินเยอะๆนั้น กระดูกขากรรไกรกับการส่งคนงานส่วนอื่น น่าจะเล็กเช่นนั้นจะระบุรูปแบบของการต่อกันไว้เพื่อที่จะประกอบเป็นชิ้นเดียวกัน ซึ่งรายการนี้เพลงกาส่งข้อมูลในรูปแบบเดียวกับการรับส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตในยุคปัจจุบัน

GPS เกี่ยวข้องอย่างไรกับ GPRS?

GPS คือระบบที่มีการนำดาวเทียมทั้ง 24 ดวงการใช้งานพื้นที่จะระบุพิกัดตำแหน่งต่างๆได้ ปัจจุบันได้มีการนำมาใช้ ไม่ว่าจะเป็น การติดตามหรือนำทาง สามารถระบุตำแหน่งบนพื้นโลกรู้จักกับเทียม GPS มาใช้งานร่วมกัน ในการหาตำแหน่งบนพื้นโลกได้นั้น จะใช้ในการประมวลผลของระบบรับส่งสัญญาณระหว่างภาคพื้นดินกับภาคอวกาศที่ได้การส่งข้อมูลจากดาวเทียมที่อยู่บนชั้นบรรยากาศ ซึ่งสามารถทำให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นอาจารย์บอกจากตำแหน่งต่างๆบนพื้นโลก แต่ GPRS ซึ่งจากที่ได้อธิบายไปในข้างต้นนั้นจะเห็นได้ว่าไม่เกี่ยวข้องกันอย่างไรเลยแต่หากลักษณะของชื่ออาจจะคล้ายคลึงกันทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *