ประโยชน์ของการใช้อุปกรณ์ GPS ติดตามรถ

อุปกรณ์ GPS ถือเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาในประเทศไทยที่มีราคาค่อนข้างสูง บริษัทต่างๆที่แนะนำเทคโนโลยี gps มาเป็นส่วนช่วยในทางธุรกิจจะต้องพิจารณาต้นทุนที่สูงประชุมค่ายอาการนำมาใช้งานหรือไม่  สเปนการพิจารณามูลค่าทางสินค้าที่ขนส่ง ปัจจุบันก็มีการนำระบบ gps มาใช้ในการขนส่งมากขึ้น เนื่องจากสินค้าที่ใช้ในการขนส่งจากรถบรรทุกจะมีมูลค่าที่ค่อนข้างสูง จึงจำเป็นต่อการใช้ระบบ gps ในการรักษาความปลอดภัย ยกตัวอย่างเช่น รถขนศพ คอนเทนเนอร์ที่ขนอะไหล่เครื่องมือต่างๆ แล้วแต่รถขนรถยนต์ เป็นต้น ในเมื่อมีการใช้ GPS เป็นที่นิยมในการใช้งานมากขึ้น จึงมีราคาคิดถูกลง ดูราคาอาจจะเป็นเพียงหลักร้อยถึงพันบาทกรณีติดตั้งระบบ gps ต่อรถยนต์ 1 คัน แต่จะมีการเสียค่าบริการจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่างๆ ข่าย GPRS ที่เป็นการรับส่งสัญญาณข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ GPS ติดตามรถนั้นนิยมแบบ  Real Time อเมริการองรับการทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นการเลือกใช้งานที่ขึ้นอยู่กับผู้บริการผู้ใช้งานดูความเหมาะสมในแบบความพึ่งพอใจของคุณ

ข้อดีข้อเสียของการใช้ระบบ GPS ติดตามรถจะสามารถแสดงได้ดังนี้

พูดถึงทางด้านธุรกิจพาณิชย์จะเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินรถที่สามารถทราบถึงระยะทางที่จะช่วยในการประหยัดค่าน้ำมันหรือช่วยจัดการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม เราสามารถตรวจสอบการเดินทางรถยนต์ที่ติด GPS นั้นได้  เรื่องของคุณออกนอกเส้นทาง หรือรถยนต์คุณไม่มีการใช้งาน จอดรถทิ้งไว้เป็นเวลานาน รถยนต์ของคุณทุกการใช้งานจากผู้ขับที่มีความเร็วเกินไปที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ หรือมีการลักลอบดูดน้ำมันไป คุณก็สามารถตรวจสอบพฤติกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อองค์กรของคุณได้

เพิ่มความปลอดภัยต่อรถยนต์ของคุณสรุปอุบัติเหตุรายการใช้ความเร็วที่ไม่เหมาะสมได้

คุณภาพในการบริการใช้งานGPS เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เราได้อุ่นใจในการเลือกใช้งาน ผู้ใช้งานจะรู้สึกดี สามารถติดตามรถยนต์ได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังมีการบริการหลังการขายที่สามารถแจ้งปัญหาได้ตลอดเวลาทำให้สามารถบอกกำหนดการลูกค้าต้องการได้

ดังนั้นอุปกรณ์ GPS ติดตามรถยนต์จำเป็นสำคัญต่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนักดับเพลิงหรือการใช้ในกองทัพ หรือธุรกิจการขนส่งต่างๆ ซึ่งหน่วยงานที่กล่าวมานั้นจำเป็นต้องใช้ระบบ gps คุณสามารถระบุตำแหน่งรถยนต์อย่ามาหานะได้ ซึ่งระบบ gps ติดตามรถก็มีอุปกรณ์ที่เป็นตัวรับสัญญาณคลื่นวิทยุ รวมไปถึงเสาอากาศที่รับสัญญาณระบบเน็ตเวิร์คหาสัญญาณโทรศัพท์เครื่องไปยังระบบคอมพิวเตอร์ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนที่โลก เพื่อบอกพิกัดตำแหน่งต่างๆของรถยนต์อนันดา คือเป็นระบบที่มีความสามารถรับผิดชอบต่อองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานทางด้านบริการขนส่งได้ดี และช่วยในการลดต้นทุนสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปได้อีกด้วย

GPS Module คืออะไร

GPS Module คืออุปกรณ์รับสัญญาณในรูปแบบของฮาร์ดแวร์ ที่สามารถเพิ่มเข้ากับส่วนอื่นๆของฮาร์ดแวร์ได้ เช่น การติดกับ USB บน คอมพิวเตอร์ของคุณเอง หรือกับ บอร์ดระบบต่างๆ เป็นต้น  เพื่อให้สามารถรับข้อมูล GPS ได้

อุปกรณ์ที่ใช้ GPS ทั่วไป ส่วนมากต้องมี GPS Module ที่มีฟังชั่นของ GPS ที่จะประกอบไปด้วย สายอากาศที่เป็นตัวรับส่งสัญญาณและเพื่อเป็นส่วนในการคำนวณระยะทางต่างๆเมื่อได้มีการรับส่งสัญญาณข้อมูลไป โดยจะเป็นการถอดรหัสข้อมูลที่ได้รับมาจากจากดาวเทียม ที่ผ่านระบบที่มีอยู่ใน GPS Module จะเป็นตัวจัดการจัดการข้อมูลและแสดงผลลัพธ์ออกมาเป็นตัวเลข พิกัด ตำแหน่ง ความเร็ว และข้อมูลต่างๆที่สำคัญ  ดังนั้นหากเกิดการผิดพลาดข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พิกัด การส่งสัญญาณ หรือการประมวลผล ความคลาดเคลื่อนของพิกัด อาจเกิดจากตัวอุปกรณ์ GPS Module เอง การแสดงค่าข้อมูลต่างๆอาจไม่ถูกต้อง ซึ่งในการที่เราเลือกใช้ GPS Module จึงจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลก่อนการใช้งาน หรือตัวสอบแหล่งผลิตว่าผู้พัฒนา GPS Module ต่างๆนั้น มีการพัฒนาเป็นอย่างไร ผู้ผลิตอุปกรณ์ GPS นั้น เราจึงต้องใส่ใจให้ GPS มีคุณภาพและการทำงานที่ดี GPS Modue ที่ใช้ทำงานในการทำงานจะต้องทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง ทนทาน

GPS Module ไปใช้งานกับอะไร?

อุปกรณ์ GPS โดยทั่วไปแล้วจะถึงอยู่กับทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันเช่นโทรศัพท์มือถือกล้องอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการติดตามไม่ว่าจะเป็นในการหนังติดตามรถติดตาม เป็นต้น

GPS Module ถือเป็นส่วนประกอบที่ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ GPS จะมีอยู่ 2 รูปแบบหลักๆ คือ GPS Tracking Devices (GPS ติดตาม) และ GPS Navigation Devices (GPSนำทาง) ในการติดตามของ GPS นั้นต้องมีอุปกรณ์ GPS Module และ GSM Module ในส่วนของ GPS นำทาง จะมีการใช้ GPS Module เพียงอย่างเดียว

GPS Module ในปัจจุบันจะมีการใช้งานอยู่หลากหลายรูปแบบ แต่ต้องการใช้งานจะเป็นต้องมีตัวรับระหว่างสัญญาณข้อมูลที่ถูกส่งมาจากดาวเทียม GPS และอุปกรณ์ GPS module หนังจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามผู้ผลิต ทางขนาดรูปร่างแบบฟังก์ชันการรับส่งสัญญาณข้อมูลภายในตัวของ GPS Module นั้น บางอย่างของอุปกรณ์ GPS module ที่ถูกใช้งานช่วยในการขยายการรับสัญญาณได้ดีขึ้น บาง GPS module ก็จะมีลักษณะรับสัญญาณในรูปแบบของสายอากาศที่ช่วยในการรับสัญญาณมุมอับได้ดีเป็นต้น
สรุปแล้วชีวิตโมดูนั้นถือเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญต่ออุปกรณ์ที่ใช้งานในระบบ gps ที่ช่วยในการรับสัญญาพิกัดตำแหน่งต่างๆจาก gps ดาวเทียม เพื่อให้ช่วยในการคำนวณข้อมูลพิกัดต่างๆเหล่านั้นออกมาได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังแสดงบนหน้าจอแรงงานกับอุปกรณ์ GPS ของคุณอีกด้วยซึ่งก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปตามการใช้งานของผู้ใช้งาน เราควรเลือกใช้อุปกรณ์ GPS module ที่มีคุณภาพที่น่าเชื่อถือได้อุปกรณ์ที่ผ่านการรองรับการผลิตมาตรฐานสากลที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะอุปกรณ์GPS Module นั้นมีส่วนช่วยในการคำนวณในการจัดการต่างๆหากคุณเป็นนักธุรกิจ คุณต้องบริหารการจัดการให้อุปกรณ์เทคโนโลยีของคุณไม่มีความน่าเชื่อถือมีประสิทธิภาพต่อผู้ใช้บริการ

GPRS คืออะไร

GPRS คือ General Packet Radio Services หรือว่า GPRS เป็นระบบบริการรองรับการรับส่งสัญญาณข้อมูลที่นิยมในสมัยก่อน ก่อนที่จะมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้ามาแทน การส่งสัญญาณผ่านเครือข่ายมือถือนั้น จะถูก GPRS ถึงตัวส่งสัญญาณที่อยู่ในรูปแบบของแพ็คเกจ สามารถรับข้อความหรือข้อมูลต่างๆได้ จะส่งอยู่ในรูปแบบของ CSD เรื่องย่อมาจาก (Circuit Switched Data) โดย CSD จะเป็นการส่งคลื่นสัญญาณในรูปแบบของคลื่นโทรศัพท์ ซึ่งจะส่งผลทำให้ความเร็วในการส่งข้อมูลช้ากว่ามาก

การทำงานของ GPRS?

GPRSจะมีการทำงานอยู่ในรูปแบบของแพคเกจสวิทชิ่ง  ซึ่งในลักษณะของแพ็กเกตสวิตชิงนี้จะเป็นลักษณะตามเส้นทางต่างๆในการรับส่งสัญญาณข้อมูล โดยข้อมูลจะถูกแชร์เตรียมตัวรับ หลวงปู่อย่างเช่น ผู้ให้บริการใช้ในการรับส่งสัญญาณข้อมูลผ่านช่องใดช่องหนึ่งไปยังผู้ใช้บริการโดยตรง ดูผู้ใช้บริการนั้นสามารถใช้งานได้หลายๆคนพร้อมๆกัน ซึ่งถ้าหากมีผู้ใช้งานที่เป็นจำนวนมากนั้นทำให้ระบบที่สามารถใช้งานได้ จะทำให้ระบบในการส่งสัญญาณข้อมูลช้าซึ่งจะไม่เหมาะกับการใช้รูปแบบฟังก์ชันเพิ่มเติมที่อาจส่งผลทำให้ระบบเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ เช่นถ้าเป็นระบบเสียง เสียงก็อาจจะทำให้ขาดๆหายได้
การใช้งานจีพีเอสจะอยู่ในรูปแบบของการรับส่งข้อมูลเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์มือถือสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มาก่อนระบบอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันซึ่งระบบในปัจจุบันจะมีความเร็วสูงกว่ายุคของระบบ GPRS ที่ถูกใช้ขึ้นมา สูตรความเร็วในระบบ GPRS นั้นจะมีความเร็วสูงสุดไม่เกิน 173 kbps ซึ่งหลักการใช้งานจะเป็นแบบผู้ใช้งานเรียนผู้ใช้บริการในเครือข่ายที่มีการรองรับระบบ GPRS

ระบบ GPRS จะใช้ในการส่งสัญญาข้อมูลในรูปแบบของแพคเกจเบส Packet-Based ที่สามารถขยายการรับส่งข้อมูลรู้จักเก่ายัง CSD ไม่สามารถส่งข้อมูลดีขึ้น ดูข้อมูลจะมีการรับส่งสัญญาณ GPRS  คือการที่ข้อมูลถูกตัดแบ่งออกเป็นย่อยๆให้อยู่ในรูปแบบของแพ็คเกจ โดนแพคเกจที่ถูกย่อยนั้นจะเปรียบเหมือนกับการที่สับเป็นชิ้นใหญ่ๆเราสามารถกบจะเป็นข้อมูลในรูปแบบเดิมได้จากชิ้นย่อยๆนั้น ระหว่างเหตุการณ์ขนส่งข้อมูลกินเยอะๆนั้น กระดูกขากรรไกรกับการส่งคนงานส่วนอื่น น่าจะเล็กเช่นนั้นจะระบุรูปแบบของการต่อกันไว้เพื่อที่จะประกอบเป็นชิ้นเดียวกัน ซึ่งรายการนี้เพลงกาส่งข้อมูลในรูปแบบเดียวกับการรับส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตในยุคปัจจุบัน

GPS เกี่ยวข้องอย่างไรกับ GPRS?

GPS คือระบบที่มีการนำดาวเทียมทั้ง 24 ดวงการใช้งานพื้นที่จะระบุพิกัดตำแหน่งต่างๆได้ ปัจจุบันได้มีการนำมาใช้ ไม่ว่าจะเป็น การติดตามหรือนำทาง สามารถระบุตำแหน่งบนพื้นโลกรู้จักกับเทียม GPS มาใช้งานร่วมกัน ในการหาตำแหน่งบนพื้นโลกได้นั้น จะใช้ในการประมวลผลของระบบรับส่งสัญญาณระหว่างภาคพื้นดินกับภาคอวกาศที่ได้การส่งข้อมูลจากดาวเทียมที่อยู่บนชั้นบรรยากาศ ซึ่งสามารถทำให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นอาจารย์บอกจากตำแหน่งต่างๆบนพื้นโลก แต่ GPRS ซึ่งจากที่ได้อธิบายไปในข้างต้นนั้นจะเห็นได้ว่าไม่เกี่ยวข้องกันอย่างไรเลยแต่หากลักษณะของชื่ออาจจะคล้ายคลึงกันทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้

ยั่วยวน!! MAZDA เปิดตัว MAZDA3 รุ่น SEDAN และ HATCHBACK

mazda 3 2019

mazda 3 2019
Mazda 3 2019

มาสด้าเปิดตัวทีเซอร์ใหม่ของ Mazda3 ก่อนเปิดตัวในงาน Los Angeles Auto Show ในทีเซอร์นี้จะเห็นได้ชัดเจนว่ามาสด้าจะเปิดตัวทั้งซีดาน และรุ่น แฮชแบ็ค

ในขณะที่เราได้เห็นในตัวอย่างก่อนหน้านี้ hatchback จะคล้ายคลึงกับแนวคิด Kai แบบไซลูปที่ออกมาในโตเกียวเมื่อปีที่แล้ว และในที่สุดเราก็จะได้เห็นรถซีดานที่ดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงหนึ่งที่เราสังเกตเห็นคือหน้าต่างด้านหลังลดลงอย่างมากซึ่งแตกต่างจากรุ่นเก่าซึ่งเป็นจุดที่ค่อยเป็นค่อยไป

automaker ยืนยันว่ามาสด้า 3 คนต่อไปจะนั่งบน Skyactiv Vehicle Architecture ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงการขับขี่ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มว่า “คุณลักษณะขั้นพื้นฐานได้รับการยกระดับขึ้นใหม่”

เครื่องยนต์ใหม่สำหรับ Mazda3 จะใช้ประกายไฟเพื่อเริ่มต้นการบีบอัดการจุดระเบิด เครื่องยนต์ Skyactiv-X นี้ควรให้แรงบิดและการประหยัดเชื้อเพลิงที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์ Skyactiv-G ปัจจุบัน ขณะนี้มาสด้า 3 มาพร้อมกับเครื่องยนต์ 2 เครื่องขนาด 2.0 ลิตรแบบอินไลน์ -4 แรงม้า 155 แรงม้าแรงบิด 150 ลิตรฟุตหรือ 2.5 ลิตรแบบอินไลน์ -4 แรงม้า 184 แรงม้าและขนาด 185 ลิตรฟุต เรามีโอกาสขับรถต้นแบบต้นแบบและมีทั้งแบบอัตโนมัติและแบบใช้ด้วยตนเอง

การแสดงยานยนต์ที่ L.A. จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 28-29 พฤศจิกายนและการแสดงจะเปิดให้ชมกันในวันที่ 30 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม

MAZDA CX-5 2019 เปิดตัวครั้งแรกกับเครื่องยนต์ TURBO

2019 MAZDA CX-5

2019 MAZDA CX-5
มาสด้า ซีเอ็กซ์ ไฟฟ์

มาสด้าได้ยืนยันข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ CX-5 ที่เราได้เรียนรู้เมื่อเดือนที่แล้วจากแถลงการณ์ผลิตภัณฑ์ที่ถูกปล่อยออกมา มาสด้า CX-5 จะได้รับการตกแต่ง Signature แบบใหม่สุดยอดและเครื่องยนต์ 2.5 ลิตรเทอร์โบชาร์จเจอร์

มาสด้า CX-5 Signature เปิดตัวในวันนี้ในงาน Seattle Auto Show ซึ่งจัดทำขึ้นโดยมีเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จเจอร์และระบบอัตโนมัติ 6 สปีดที่พบใน CX-9 และ Mazda6 เช่นเดียวกับในรุ่นอื่น ๆ 2.5 ลิตรเทอร์โบสี่ผลิตแรงม้า 227 แรงม้า (หรือ 250 แรงม้าเมื่อใช้น้ำมัน 93 เทอร์เรส) และแรงบิด 310 ลิตรต่อนาที  Signature มาพร้อมกับเบาะหนังแท้ Nappa สีน้ำตาล Caturra  ไฟ LED ภายในรถ และล้อมรอบด้วยกล้องแสดงผลรอบทิศทางและเซ็นเซอร์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังที่จอดรถ

มาสด้าได้รับการยืนยันแล้วว่ามีจอแสดงผลแบบ head-up จอแสดงผลขนาด 7 นิ้ว TFT และมีที่นั่งด้านหน้าที่มีการระบายอากาศอยู่ใน CX-5 Apple CarPlay และ Android Auto เข้าร่วมเล่นตัวจริง

มาสด้าได้ปรับปรุงคุณลักษณะการควบคุมด้วยรูปตัววี (G-Vectoring Control) ด้วย G-Vectoring Control Plus ที่ได้รับการขนานนามว่า G-Vectoring Control Plus คุณลักษณะการปรับปรุงจะใช้ระบบเบรคเพื่อเพิ่มการควบคุมช่วงล่างขณะขับขี่ มาสด้ากล่าวว่าได้มีการปรับปรุงทั้งระบบช่วงล่างและระบบบังคับเลี้ยว

อย่างที่เราได้เรียนรู้เมื่อเดือนที่แล้วมาสด้าจะติดเครื่องยนต์ 2.5 ลิตรแบบสปอร์ตอย่าง Sport Touring และ Grand Touring ใหม่ Grand Touring จะอยู่ใต้ Signature และจะแบ่งปันเครื่องยนต์เทอร์โบ

มาสด้า CX-5 ปี 2019 จะขายได้ในฤดูใบไม้ร่วงนี้ ดังนั้นคาดว่าจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเร็ว ๆ นี้