ประโยชน์ของการใช้อุปกรณ์ GPS ติดตามรถ

อุปกรณ์ GPS ถือเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาในประเทศไทยที่มีราคาค่อนข้างสูง บริษัทต่างๆที่แนะนำเทคโนโลยี gps มาเป็นส่วนช่วยในทางธุรกิจจะต้องพิจารณาต้นทุนที่สูงประชุมค่ายอาการนำมาใช้งานหรือไม่  สเปนการพิจารณามูลค่าทางสินค้าที่ขนส่ง ปัจจุบันก็มีการนำระบบ gps มาใช้ในการขนส่งมากขึ้น เนื่องจากสินค้าที่ใช้ในการขนส่งจากรถบรรทุกจะมีมูลค่าที่ค่อนข้างสูง จึงจำเป็นต่อการใช้ระบบ gps ในการรักษาความปลอดภัย ยกตัวอย่างเช่น รถขนศพ คอนเทนเนอร์ที่ขนอะไหล่เครื่องมือต่างๆ แล้วแต่รถขนรถยนต์ เป็นต้น ในเมื่อมีการใช้ GPS เป็นที่นิยมในการใช้งานมากขึ้น จึงมีราคาคิดถูกลง ดูราคาอาจจะเป็นเพียงหลักร้อยถึงพันบาทกรณีติดตั้งระบบ gps ต่อรถยนต์ 1 คัน แต่จะมีการเสียค่าบริการจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่างๆ ข่าย GPRS ที่เป็นการรับส่งสัญญาณข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ GPS ติดตามรถนั้นนิยมแบบ  Real Time อเมริการองรับการทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นการเลือกใช้งานที่ขึ้นอยู่กับผู้บริการผู้ใช้งานดูความเหมาะสมในแบบความพึ่งพอใจของคุณ

ข้อดีข้อเสียของการใช้ระบบ GPS ติดตามรถจะสามารถแสดงได้ดังนี้

พูดถึงทางด้านธุรกิจพาณิชย์จะเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินรถที่สามารถทราบถึงระยะทางที่จะช่วยในการประหยัดค่าน้ำมันหรือช่วยจัดการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม เราสามารถตรวจสอบการเดินทางรถยนต์ที่ติด GPS นั้นได้  เรื่องของคุณออกนอกเส้นทาง หรือรถยนต์คุณไม่มีการใช้งาน จอดรถทิ้งไว้เป็นเวลานาน รถยนต์ของคุณทุกการใช้งานจากผู้ขับที่มีความเร็วเกินไปที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ หรือมีการลักลอบดูดน้ำมันไป คุณก็สามารถตรวจสอบพฤติกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อองค์กรของคุณได้

เพิ่มความปลอดภัยต่อรถยนต์ของคุณสรุปอุบัติเหตุรายการใช้ความเร็วที่ไม่เหมาะสมได้

คุณภาพในการบริการใช้งานGPS เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เราได้อุ่นใจในการเลือกใช้งาน ผู้ใช้งานจะรู้สึกดี สามารถติดตามรถยนต์ได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังมีการบริการหลังการขายที่สามารถแจ้งปัญหาได้ตลอดเวลาทำให้สามารถบอกกำหนดการลูกค้าต้องการได้

ดังนั้นอุปกรณ์ GPS ติดตามรถยนต์จำเป็นสำคัญต่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนักดับเพลิงหรือการใช้ในกองทัพ หรือธุรกิจการขนส่งต่างๆ ซึ่งหน่วยงานที่กล่าวมานั้นจำเป็นต้องใช้ระบบ gps คุณสามารถระบุตำแหน่งรถยนต์อย่ามาหานะได้ ซึ่งระบบ gps ติดตามรถก็มีอุปกรณ์ที่เป็นตัวรับสัญญาณคลื่นวิทยุ รวมไปถึงเสาอากาศที่รับสัญญาณระบบเน็ตเวิร์คหาสัญญาณโทรศัพท์เครื่องไปยังระบบคอมพิวเตอร์ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนที่โลก เพื่อบอกพิกัดตำแหน่งต่างๆของรถยนต์อนันดา คือเป็นระบบที่มีความสามารถรับผิดชอบต่อองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานทางด้านบริการขนส่งได้ดี และช่วยในการลดต้นทุนสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปได้อีกด้วย

GPS Module คืออะไร

GPS Module คืออุปกรณ์รับสัญญาณในรูปแบบของฮาร์ดแวร์ ที่สามารถเพิ่มเข้ากับส่วนอื่นๆของฮาร์ดแวร์ได้ เช่น การติดกับ USB บน คอมพิวเตอร์ของคุณเอง หรือกับ บอร์ดระบบต่างๆ เป็นต้น  เพื่อให้สามารถรับข้อมูล GPS ได้

อุปกรณ์ที่ใช้ GPS ทั่วไป ส่วนมากต้องมี GPS Module ที่มีฟังชั่นของ GPS ที่จะประกอบไปด้วย สายอากาศที่เป็นตัวรับส่งสัญญาณและเพื่อเป็นส่วนในการคำนวณระยะทางต่างๆเมื่อได้มีการรับส่งสัญญาณข้อมูลไป โดยจะเป็นการถอดรหัสข้อมูลที่ได้รับมาจากจากดาวเทียม ที่ผ่านระบบที่มีอยู่ใน GPS Module จะเป็นตัวจัดการจัดการข้อมูลและแสดงผลลัพธ์ออกมาเป็นตัวเลข พิกัด ตำแหน่ง ความเร็ว และข้อมูลต่างๆที่สำคัญ  ดังนั้นหากเกิดการผิดพลาดข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พิกัด การส่งสัญญาณ หรือการประมวลผล ความคลาดเคลื่อนของพิกัด อาจเกิดจากตัวอุปกรณ์ GPS Module เอง การแสดงค่าข้อมูลต่างๆอาจไม่ถูกต้อง ซึ่งในการที่เราเลือกใช้ GPS Module จึงจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลก่อนการใช้งาน หรือตัวสอบแหล่งผลิตว่าผู้พัฒนา GPS Module ต่างๆนั้น มีการพัฒนาเป็นอย่างไร ผู้ผลิตอุปกรณ์ GPS นั้น เราจึงต้องใส่ใจให้ GPS มีคุณภาพและการทำงานที่ดี GPS Modue ที่ใช้ทำงานในการทำงานจะต้องทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง ทนทาน

GPS Module ไปใช้งานกับอะไร?

อุปกรณ์ GPS โดยทั่วไปแล้วจะถึงอยู่กับทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันเช่นโทรศัพท์มือถือกล้องอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการติดตามไม่ว่าจะเป็นในการหนังติดตามรถติดตาม เป็นต้น

GPS Module ถือเป็นส่วนประกอบที่ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ GPS จะมีอยู่ 2 รูปแบบหลักๆ คือ GPS Tracking Devices (GPS ติดตาม) และ GPS Navigation Devices (GPSนำทาง) ในการติดตามของ GPS นั้นต้องมีอุปกรณ์ GPS Module และ GSM Module ในส่วนของ GPS นำทาง จะมีการใช้ GPS Module เพียงอย่างเดียว

GPS Module ในปัจจุบันจะมีการใช้งานอยู่หลากหลายรูปแบบ แต่ต้องการใช้งานจะเป็นต้องมีตัวรับระหว่างสัญญาณข้อมูลที่ถูกส่งมาจากดาวเทียม GPS และอุปกรณ์ GPS module หนังจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามผู้ผลิต ทางขนาดรูปร่างแบบฟังก์ชันการรับส่งสัญญาณข้อมูลภายในตัวของ GPS Module นั้น บางอย่างของอุปกรณ์ GPS module ที่ถูกใช้งานช่วยในการขยายการรับสัญญาณได้ดีขึ้น บาง GPS module ก็จะมีลักษณะรับสัญญาณในรูปแบบของสายอากาศที่ช่วยในการรับสัญญาณมุมอับได้ดีเป็นต้น
สรุปแล้วชีวิตโมดูนั้นถือเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญต่ออุปกรณ์ที่ใช้งานในระบบ gps ที่ช่วยในการรับสัญญาพิกัดตำแหน่งต่างๆจาก gps ดาวเทียม เพื่อให้ช่วยในการคำนวณข้อมูลพิกัดต่างๆเหล่านั้นออกมาได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังแสดงบนหน้าจอแรงงานกับอุปกรณ์ GPS ของคุณอีกด้วยซึ่งก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปตามการใช้งานของผู้ใช้งาน เราควรเลือกใช้อุปกรณ์ GPS module ที่มีคุณภาพที่น่าเชื่อถือได้อุปกรณ์ที่ผ่านการรองรับการผลิตมาตรฐานสากลที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะอุปกรณ์GPS Module นั้นมีส่วนช่วยในการคำนวณในการจัดการต่างๆหากคุณเป็นนักธุรกิจ คุณต้องบริหารการจัดการให้อุปกรณ์เทคโนโลยีของคุณไม่มีความน่าเชื่อถือมีประสิทธิภาพต่อผู้ใช้บริการ

GPRS คืออะไร

GPRS คือ General Packet Radio Services หรือว่า GPRS เป็นระบบบริการรองรับการรับส่งสัญญาณข้อมูลที่นิยมในสมัยก่อน ก่อนที่จะมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้ามาแทน การส่งสัญญาณผ่านเครือข่ายมือถือนั้น จะถูก GPRS ถึงตัวส่งสัญญาณที่อยู่ในรูปแบบของแพ็คเกจ สามารถรับข้อความหรือข้อมูลต่างๆได้ จะส่งอยู่ในรูปแบบของ CSD เรื่องย่อมาจาก (Circuit Switched Data) โดย CSD จะเป็นการส่งคลื่นสัญญาณในรูปแบบของคลื่นโทรศัพท์ ซึ่งจะส่งผลทำให้ความเร็วในการส่งข้อมูลช้ากว่ามาก

การทำงานของ GPRS?

GPRSจะมีการทำงานอยู่ในรูปแบบของแพคเกจสวิทชิ่ง  ซึ่งในลักษณะของแพ็กเกตสวิตชิงนี้จะเป็นลักษณะตามเส้นทางต่างๆในการรับส่งสัญญาณข้อมูล โดยข้อมูลจะถูกแชร์เตรียมตัวรับ หลวงปู่อย่างเช่น ผู้ให้บริการใช้ในการรับส่งสัญญาณข้อมูลผ่านช่องใดช่องหนึ่งไปยังผู้ใช้บริการโดยตรง ดูผู้ใช้บริการนั้นสามารถใช้งานได้หลายๆคนพร้อมๆกัน ซึ่งถ้าหากมีผู้ใช้งานที่เป็นจำนวนมากนั้นทำให้ระบบที่สามารถใช้งานได้ จะทำให้ระบบในการส่งสัญญาณข้อมูลช้าซึ่งจะไม่เหมาะกับการใช้รูปแบบฟังก์ชันเพิ่มเติมที่อาจส่งผลทำให้ระบบเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ เช่นถ้าเป็นระบบเสียง เสียงก็อาจจะทำให้ขาดๆหายได้
การใช้งานจีพีเอสจะอยู่ในรูปแบบของการรับส่งข้อมูลเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์มือถือสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มาก่อนระบบอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันซึ่งระบบในปัจจุบันจะมีความเร็วสูงกว่ายุคของระบบ GPRS ที่ถูกใช้ขึ้นมา สูตรความเร็วในระบบ GPRS นั้นจะมีความเร็วสูงสุดไม่เกิน 173 kbps ซึ่งหลักการใช้งานจะเป็นแบบผู้ใช้งานเรียนผู้ใช้บริการในเครือข่ายที่มีการรองรับระบบ GPRS

ระบบ GPRS จะใช้ในการส่งสัญญาข้อมูลในรูปแบบของแพคเกจเบส Packet-Based ที่สามารถขยายการรับส่งข้อมูลรู้จักเก่ายัง CSD ไม่สามารถส่งข้อมูลดีขึ้น ดูข้อมูลจะมีการรับส่งสัญญาณ GPRS  คือการที่ข้อมูลถูกตัดแบ่งออกเป็นย่อยๆให้อยู่ในรูปแบบของแพ็คเกจ โดนแพคเกจที่ถูกย่อยนั้นจะเปรียบเหมือนกับการที่สับเป็นชิ้นใหญ่ๆเราสามารถกบจะเป็นข้อมูลในรูปแบบเดิมได้จากชิ้นย่อยๆนั้น ระหว่างเหตุการณ์ขนส่งข้อมูลกินเยอะๆนั้น กระดูกขากรรไกรกับการส่งคนงานส่วนอื่น น่าจะเล็กเช่นนั้นจะระบุรูปแบบของการต่อกันไว้เพื่อที่จะประกอบเป็นชิ้นเดียวกัน ซึ่งรายการนี้เพลงกาส่งข้อมูลในรูปแบบเดียวกับการรับส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตในยุคปัจจุบัน

GPS เกี่ยวข้องอย่างไรกับ GPRS?

GPS คือระบบที่มีการนำดาวเทียมทั้ง 24 ดวงการใช้งานพื้นที่จะระบุพิกัดตำแหน่งต่างๆได้ ปัจจุบันได้มีการนำมาใช้ ไม่ว่าจะเป็น การติดตามหรือนำทาง สามารถระบุตำแหน่งบนพื้นโลกรู้จักกับเทียม GPS มาใช้งานร่วมกัน ในการหาตำแหน่งบนพื้นโลกได้นั้น จะใช้ในการประมวลผลของระบบรับส่งสัญญาณระหว่างภาคพื้นดินกับภาคอวกาศที่ได้การส่งข้อมูลจากดาวเทียมที่อยู่บนชั้นบรรยากาศ ซึ่งสามารถทำให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นอาจารย์บอกจากตำแหน่งต่างๆบนพื้นโลก แต่ GPRS ซึ่งจากที่ได้อธิบายไปในข้างต้นนั้นจะเห็นได้ว่าไม่เกี่ยวข้องกันอย่างไรเลยแต่หากลักษณะของชื่ออาจจะคล้ายคลึงกันทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้

ยั่วยวน!! MAZDA เปิดตัว MAZDA3 รุ่น SEDAN และ HATCHBACK

mazda 3 2019
Mazda 3 2019

มาสด้าเปิดตัวทีเซอร์ใหม่ของ Mazda3 ก่อนเปิดตัวในงาน Los Angeles Auto Show ในทีเซอร์นี้จะเห็นได้ชัดเจนว่ามาสด้าจะเปิดตัวทั้งซีดาน และรุ่น แฮชแบ็ค

ในขณะที่เราได้เห็นในตัวอย่างก่อนหน้านี้ hatchback จะคล้ายคลึงกับแนวคิด Kai แบบไซลูปที่ออกมาในโตเกียวเมื่อปีที่แล้ว และในที่สุดเราก็จะได้เห็นรถซีดานที่ดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงหนึ่งที่เราสังเกตเห็นคือหน้าต่างด้านหลังลดลงอย่างมากซึ่งแตกต่างจากรุ่นเก่าซึ่งเป็นจุดที่ค่อยเป็นค่อยไป

automaker ยืนยันว่ามาสด้า 3 คนต่อไปจะนั่งบน Skyactiv Vehicle Architecture ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงการขับขี่ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มว่า “คุณลักษณะขั้นพื้นฐานได้รับการยกระดับขึ้นใหม่”

เครื่องยนต์ใหม่สำหรับ Mazda3 จะใช้ประกายไฟเพื่อเริ่มต้นการบีบอัดการจุดระเบิด เครื่องยนต์ Skyactiv-X นี้ควรให้แรงบิดและการประหยัดเชื้อเพลิงที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์ Skyactiv-G ปัจจุบัน ขณะนี้มาสด้า 3 มาพร้อมกับเครื่องยนต์ 2 เครื่องขนาด 2.0 ลิตรแบบอินไลน์ -4 แรงม้า 155 แรงม้าแรงบิด 150 ลิตรฟุตหรือ 2.5 ลิตรแบบอินไลน์ -4 แรงม้า 184 แรงม้าและขนาด 185 ลิตรฟุต เรามีโอกาสขับรถต้นแบบต้นแบบและมีทั้งแบบอัตโนมัติและแบบใช้ด้วยตนเอง

การแสดงยานยนต์ที่ L.A. จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 28-29 พฤศจิกายนและการแสดงจะเปิดให้ชมกันในวันที่ 30 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม

MAZDA CX-5 2019 เปิดตัวครั้งแรกกับเครื่องยนต์ TURBO

2019 MAZDA CX-5
มาสด้า ซีเอ็กซ์ ไฟฟ์

มาสด้าได้ยืนยันข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ CX-5 ที่เราได้เรียนรู้เมื่อเดือนที่แล้วจากแถลงการณ์ผลิตภัณฑ์ที่ถูกปล่อยออกมา มาสด้า CX-5 จะได้รับการตกแต่ง Signature แบบใหม่สุดยอดและเครื่องยนต์ 2.5 ลิตรเทอร์โบชาร์จเจอร์

มาสด้า CX-5 Signature เปิดตัวในวันนี้ในงาน Seattle Auto Show ซึ่งจัดทำขึ้นโดยมีเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จเจอร์และระบบอัตโนมัติ 6 สปีดที่พบใน CX-9 และ Mazda6 เช่นเดียวกับในรุ่นอื่น ๆ 2.5 ลิตรเทอร์โบสี่ผลิตแรงม้า 227 แรงม้า (หรือ 250 แรงม้าเมื่อใช้น้ำมัน 93 เทอร์เรส) และแรงบิด 310 ลิตรต่อนาที  Signature มาพร้อมกับเบาะหนังแท้ Nappa สีน้ำตาล Caturra  ไฟ LED ภายในรถ และล้อมรอบด้วยกล้องแสดงผลรอบทิศทางและเซ็นเซอร์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังที่จอดรถ

มาสด้าได้รับการยืนยันแล้วว่ามีจอแสดงผลแบบ head-up จอแสดงผลขนาด 7 นิ้ว TFT และมีที่นั่งด้านหน้าที่มีการระบายอากาศอยู่ใน CX-5 Apple CarPlay และ Android Auto เข้าร่วมเล่นตัวจริง

มาสด้าได้ปรับปรุงคุณลักษณะการควบคุมด้วยรูปตัววี (G-Vectoring Control) ด้วย G-Vectoring Control Plus ที่ได้รับการขนานนามว่า G-Vectoring Control Plus คุณลักษณะการปรับปรุงจะใช้ระบบเบรคเพื่อเพิ่มการควบคุมช่วงล่างขณะขับขี่ มาสด้ากล่าวว่าได้มีการปรับปรุงทั้งระบบช่วงล่างและระบบบังคับเลี้ยว

อย่างที่เราได้เรียนรู้เมื่อเดือนที่แล้วมาสด้าจะติดเครื่องยนต์ 2.5 ลิตรแบบสปอร์ตอย่าง Sport Touring และ Grand Touring ใหม่ Grand Touring จะอยู่ใต้ Signature และจะแบ่งปันเครื่องยนต์เทอร์โบ

มาสด้า CX-5 ปี 2019 จะขายได้ในฤดูใบไม้ร่วงนี้ ดังนั้นคาดว่าจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเร็ว ๆ นี้

 

จะรอด รึจะ ร่วง กับ ACURA ILX 2019

Acura มั่นใจว่า ILX ว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงของผู้ซื้อเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มเดียวกัน หากเป็นเช่นนั้นจริง Acura ได้ปรับปรุง ILX ด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัยขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถแบ่งส่วนตลาดรถ Sedan จาก Audi, BMW, Mercedes และ Volvo ได้ แต่ด้วยการปรับปรุงรูปโฉมใหม่ จะเพียงพอที่จะทำให้ Acura สามารถร่วมแข่งขันในตลาดรถกลุ่ม ซีดาน พรีเมี่ยมขนาดเล็กได้รึไม่ ลองมาดูกันว่าการออกแบบของ ILX เปลี่ยนไปจากรุ่นก่อนหน้านี้อย่างไร

สิ่งแรกที่คุณจะสังเกตเห็นคือลูกกรงรูปห้าเหลี่ยมใหม่ ช่องตะแกรงขนาดใหญ่และมุมมากขึ้นจะมาพร้อมกับช่องระบายอากาศที่หนา รุ่นใหม่มีไฟหน้ายาวและแคบซึ่งไม่ได้เชื่อมต่อกับตะแกรงเหมือนเดิม ตอนนี้กลุ่มไฟหน้ามีแผงไฟ LED เจ็ดก้อนแทนที่จะเป็นห้าหลอด กระโปรงแกะสลักขึ้นเพื่อเพิ่มลักษณะรถทรงสปอร์ต

Acura ได้เปิดตัวภาพสำหรับรุ่น A-Spec เท่านั้น ดังนั้นโปรดจำไว้ว่ารุ่นอื่น ๆ อาจจะดูแตกต่างกันเล็กน้อย แพคเกจ A-Spec จะเพิ่มโครเมี่ยมโครเมี่ยมสีเข้มลงบนตะแกรงด้านหน้าและแผงล่างซึ่งเป็นลักษณะที่ดูมืดสำหรับไฟหน้าและท้ายรถสปอยเลอร์แบบดาดฟ้าสีดำและล้อพิเศษขนาด 18 นิ้ว เมื่อคุณมองไปที่โปรไฟล์ด้านข้างของ ILX 2019 คุณจะเห็นจมูกแบน ไม่แปลกใจเลยที่หน้าต่างและประตูมีลักษณะแบบเดียวกันส่วนใหญ่มีขนาดเท่ากัน ความยาวโดยรวมจะเพิ่มขึ้น 0.3 นิ้วในรุ่นใหม่อย่างไรก็ตาม

ด้านหลังมีไฟท้ายที่ออกแบบใหม่ เหล่านี้เริ่มต้นที่หนาที่ด้านข้างและกลายเป็นเรียวมากขึ้นขณะที่พวกเขาย้ายไปที่ศูนย์ ที่วางแผ่นป้ายทะเบียนได้เลื่อนลงไปใกล้กับกันชน ด้านหลังไอเสียท่อเดี่ยว

น่าเสียดายที่ 2019 Acura ILX ยังใช้การติดตั้งแบบ dual-screen ภายในห้องโดยสาร แต่ Honda ได้ปรับปรุงกราฟิกและทำให้หน้าจอสัมผัสตอบสนองได้ดีขึ้นกว่าเดิม อินเทอร์เฟซใหม่นี้มีให้บริการในพรีเมี่ยมเทคโนโลยีและโมเดล A-Spec นอกจากนี้ Acura ยังได้ออกแบบที่นั่งใหม่เพิ่มประดับประดับใหม่และออกแบบปุ่มกดเริ่มต้น นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้การตกแต่งภายในดูคล้ายกันมาก รุ่น A-Spec มีแป้นเหยียบเเบบอลูมิเนียม ที่นั่งทรงสปอร์ต หนัง Suede นิ่มนวลด้วยสี graphite-silver เเทรกด้วยการตกแต่งสี โครเมี่ยม

โตโยต้า ยาริส อาจไปไม่รอด ในอเมริกา

เราได้เรียนรู้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า บริษัท โตโยต้าอาจลดจำนวนผู้ให้บริการลงเนื่องจากเป็นที่ต้องการของแฟลตในสหรัฐฯขณะนี้ Automotive News มีรายละเอียดว่ารถคันใดอาจอยู่ในขบวนการสับ

ผู้บริโภคกำลังขยับจากรถโดยสารไปยังคลอสโอเวอร์ และโตโยต้าพยายามที่จะก้าวเดินต่อไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในขณะที่โตโยต้ามีข้อเสนอที่น่าสนใจอย่างมากและไม่สามารถทำกำไรในอเมริกาเหนือได้เท่าที่ควร พื้นที่ที่ง่ายต่อการตัดคือส่วนย่อยซึ่งลดลง 21 เปอร์เซ็นต์จากผู้ผลิตทั้งหมดในสหรัฐฯจนถึงเดือนตุลาคม

พูดกับ AN, โตโยต้ามอเตอร์อเมริกาเหนือซีอีโอจิม Lentz hinted ที่กำลังจะถึงวาระสำหรับ Yaris โตโยต้าขาย Sedan และ Hatchback ของรถคันนี้และทั้งสองต่างเห็นยอดขายลดลง

“Yaris ไม่ค่อยเวิร์คในสหรัฐฯ” เขากล่าว “ผมไม่แน่ใจว่าอย่างน้อยที่สุดในสหรัฐฯว่าความสำคัญของกลุ่มนี้เป็นอย่างไร”

นอกจากนี้เราอาจเห็นรูปแบบ Prius น้อยกว่าที่ตัวแทนจำหน่าย โตโยต้ายกเลิกรถเก๋ง Prius v หลังจากปีปีพ. ศ. 2560 และเราสงสัยว่าจะมีรถยนต์รุ่น Prius c หรือไม่ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของ Lentz “ในอนาคตอาจไม่จำเป็นต้องมีครอบครัว Prius” เขากล่าว

โตโยต้าจะเปลี่ยนโฉมไฮบริดไฮบริดเพื่อเน้นประสิทธิภาพและประหยัดน้ำมัน Lentz เสริม ลูกค้าจำเป็นต้องรู้จักไฮบริด Toyota “สามารถประหยัด แต่ก็สามารถสนุกกับการขับรถ.” โตโยต้าต้องการให้ลูกผสมเพิ่มขึ้นจากประมาณ 9 เปอร์เซ็นต์ของยอดขายทั้งหมดในปัจจุบันเป็น 15 เปอร์เซ็นต์ในปี 2563 และในปีพ. ศ. 2568 โตโยต้ามีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าทุกรูปแบบ

Lentz ยัง hinted ที่ coupes น้อยลง ปัจจุบันมีรถสามรุ่นคือโตโยต้า 86 Lexus RC และ Lexus LC ซึ่งแตกต่างจากฟอร์ดโตโยต้าไม่ชอบที่จะกำจัดรถเก๋งที่มีรายละเอียดสูงในสหรัฐฯ Corolla และ Camry จะยังคงเป็นส่วนสำคัญของแบรนด์นี้

แอบถ่าย!! MERCEDES-AMG GT BLACK SERIES กำลังทดสอบในสนามที่เยอรมัน

Mercedes-AMG GT R เป็นรถสปอร์ตรุ่นแรกของ Affalterbach ที่มีความรุนแรงมากที่สุด แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้รับการยืนยันว่าเป็นรุ่นที่ไม่ยอมใครง่ายๆอีกแล้วที่จะเข้าร่วมงาน เช่นเดียวกับ SLS Black Series ก่อนหน้านี้ AMG GT Black Series ไม่คาดว่าจะมาถึงจนกว่าจะถึงจุดจบของวงจรชีวิตของ GT แต่ตามภาพเหล่านี้การสอดแนมการพัฒนามีอยู่แล้วเป็นอย่างดี

นักกีฬาของเราได้เห็นหมวกทดสอบ GT สองชุดที่วิ่งรอบ Nurburgring ของเยอรมนีและหากเบรคเรืองแสงของรถนำทางเป็นข้อบ่งชี้ใด ๆ พวกเขาก็เป็นรอบที่ยากลำบาก ทั้งสองคันมีระบบขับเคลื่อนแบบเครื่องบินด้านหน้าและกระจังด้านหน้าที่ใหญ่ขึ้น ล้อและเบรคดูคล้ายกับของ GT R เช่นเดียวกับปีกด้านหลัง ไอเสียจะแตกต่างกันโดยมีเคล็ดลับการระบายไอน้ำสี่เหลี่ยมที่ผลักดันออกไปที่มุมของกันชนหลัง รถลวงตายังมีชิ้นพิเศษยึดติดกับบังโคลนหน้าซึ่งอาจเป็นไปได้สำหรับเอโรไดนามิกส์

ไม่ค่อยมีใครรู้เรื่อง AMG GT Black Series มากกว่าที่จะมีน้ำหนักเบาและมีประสิทธิภาพมากกว่า GT R ซึ่งทำให้แรงบิด 577 แรงม้าและแรงบิด 516 ปอนด์/ฟุต ด้วย V-8 เทอร์โบ 4.0 ลิตร เทอร์โบคู่ และคาดว่า Mercedes-AMG GT 63 S 4 ประตู Coupe รุ่น 2019 สามารถขับเคลื่อนได้ 630 แรงม้าและ 627 ปอนด์/ฟุต จากเครื่องยนต์รุ่นเดียวกันนี้เราต้องประหลาดใจหาก Black Series ไม่ติดกับ Twin-Turbo 4.0 ลิตร

Mercedes-AMG GT Black Series มีกำหนดวางจำหน่ายในปีพ. ศ. 2563

บทสรุปของการขายรถยนต์ยี่ห้อต่างๆในปีพ. ศ. 2561

ในไตรมาสที่สี่ เราสามารถทราบยอดขายของปี 2018 ผู้ชนะการขายและผู้แพ้ ยังคงแข่งขันกันอย่างดุเดือด

ผู้นำแบรนด์ชั้นนำ

ฟอร์ดแชมป์แบรนด์ของสหรัฐฯ แต่ดร๊อปไปแล้ว – ลงไปอยู่อันดับที่ 9 และอันดับ 2 ของโตโยต้าดูเหมือนว่าจะเสร็จสิ้นก่อนเชฟโรเลตเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

  มกราคม – กันยายน % การเปลี่ยนแปลง
Ford 1,803,373 -2.1
Toyota 1,610,611 -0.1
Chevrolet 1,504,038 -0.8

Jeepers! SUBARU ตรงตามเวลา

คาดว่า Subaru จะมีการบีบอัด Hyundai ในปีนี้ (ชุดที่ 11 ที่ยังคงใช้งานแบรนด์ Love ได้บดบังมาตั้งแต่ปีพ. ศ. 2551) แต่การไต่อันดับต่อเนื่องของ Subaru ขึ้นสู่ยอดขายในขณะนี้ แบรนด์ต่อไปที่จะครอบงำจะเป็นรถจี๊ปและ hey ที่ไม่ได้เกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้

  มกราคม – กันยายน % การเปลี่ยนแปลง
Jeep 746,194 20
Subaru 503,418 5.1
Hyundai 492,791 -0.8

ในปี พ.ศ. 2558 เมอร์เซเดสเบนซ์ได้ส่งโฟล์คสวาเก้นเป็นแบรนด์เยอรมันที่ขายดีที่สุดในอเมริกา แต่ด้วย Tiguan และ Atlas ใหม่และปัญหาการกระจายตัวของเมอร์เซสต์ VW กลับมาอยู่อันดับหนึ่งในหมู่ชาวเยอรมันซึ่งเป็นจุดที่มีไว้สำหรับคนรุ่นต่างๆ

  มกราคม – กันยายน % การเปลี่ยนแปลง
Volkswagen 266,228 5.5
Mercedes-Benz 253,407 -5.3

LUXE-SEDAN การแข่งขันที่ดุเดือด

การสู้รบที่ร้อนเกิดขึ้นระหว่างคู่แข่งเก่าในสงครามซีดานขนาดกลาง มันมักถูกเรียกว่าส่วนของ “5-series” และเป็นสัญญาณเสียงของ Bimmer ในปีนี้เกือบจะดึงแม้กระทั่งกับคลาส E และไล่ตาม Lexus ‘ES ซึ่งได้ลดลงมากที่สุด

  มกราคม – กันยายน % การเปลี่ยนแปลง
Lexus ES 34,344 -12
Mercedes-Benz E class 31,368 -11
BMW 5 series 31,181 9.3

VOLVO’S ก็มาแรง

ขอบคุณ XC60 ที่ได้รับการออกแบบใหม่วอลโว่ได้ก้าวขึ้นมาพร้อมกับลินคอล์นในการแย่งชิงยี่ห้อ 2 แบรนด์ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มพรีเมียร์ออโตโมทีฟของฟอร์ด ขณะที่ XC60 เพิ่มขึ้น 45% คู่แข่งของ Lincoln คือ MKX ลดลง 13% และถูกขายให้หมดภายในเดือนกันยายนโดย XC60, 23,511-19,886

  มกราคม – กันยายน % การเปลี่ยนแปลง
Lincoln 75,280 -9
Volvo 73,929 30

JEEP และ FCA (Fiat Chrysler Automobiles) ค่อยๆไต่ขึ้น

คาดว่ากลุ่มผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ 6 รายจะมีเพียง 1 บริษัท Fiat Chrysler Automobile ซึ่งได้รับส่วนแบ่งในปีนี้และได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ในปี 2549 โตโยต้ามอเตอร์ได้ขายไครส์เลอร์ไครสเลอร์ (ไครส์เลอร์กรุ๊ป) ให้กลายเป็นอันดับ 3 ของกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ในสหรัฐ แต่ด้วยรถจี๊ปดับเพลิง FCA อาจจะคืนสถานะ American Big 3 เก่าหรือไม่?

  มกราคม – กันยายน % การเปลี่ยนแปลง
General Motors 2,168,808 -1.2
Ford Motor Co. 1,878,653 -2.4
Toyota Motor Sales 1,824,235 -0.4
Fiat Chrysler 1,688,396 6.2

การเติบโตขึ้นของ CROSSOVERS

ครอสโอเวอร์รุ่นใหญ่ (คิดว่า Chevrolet Traverse, Toyota Highlander และ Volkswagen Atlas) เป็นเบรคขนาดกลาง (Ford Edge / Honda Pilot) เป็นครั้งแรก

  มกราคม – กันยายน % การเปลี่ยนแปลง
Total large crossovers 680,211 12
Total midsize crossovers 678,729 5.5

TIGUAN(S) vs. TERRAIN

แน่นอนส่วนครอสโอเวอร์ขนาดกะทัดรัดยังคงเติบโต แต่ก็ไม่ใช่แค่โตโยต้า RAV4 และปริมาณการเพิ่ม Rogue ของนิสสันเท่านั้น โฟล์คสวาเก้น Tiguan ขึ้นเกือบ 200% และอัดแน่นด้วยภูมิประเทศของ GMC ซึ่งเป็นของตัวเองเกือบ 25% ความลับของหลักสูตรคือ VW ขายรุ่น Tiguan เก่าและใหม่ในปีนี้

  มกราคม – กันยายน % การเปลี่ยนแปลง
GMC Terrain 82,719 25
Volkswagen Tiguan 79,827 197
พลัง MUSTANG
มีเหตุผลที่ Mustang เป็นรถคันเดียวที่ฟอร์ดมีแผนจะเก็บไว้ ในปีที่รถกำลังสังหารมัสแตงจะถือครองตัวเอง ชนะปีนี้ในเดิมพันรถม้าจะเป็นที่สี่ของฟอร์ดในแถว
  มกราคม – กันยายน % การเปลี่ยนแปลง
Ford Mustang 61,619 -0.9
Dodge Challenger 52,313 0.1
Chevrolet Camaro 39,828 -26

ไล่ไต่อันดับขึ้นไป

ด้วยรถเรนเนเกิลที่ทำจากอิตาลี Jeep ได้ผลักดันไปที่ด้านหน้าของครอสโอเวอร์ subcompact แต่การมาถึงของ Crosstrek ใหม่มี Subaru อยู่ในคำสั่งของหมวดหมู่

  มกราคม – กันยายน % การเปลี่ยนแปลง
Subaru Crosstrek 111,415 45
Jeep Renegade 75,574 -5.8

กระบะ ชน กระบะ

ในส่วนของรถปิคอัพขนาดใหญ่และขนาดกลาง – เด็กชายขนาดใหญ่ (รวมถึงชุด F ของฟอร์ด, Chevrolet Silverado, รถกระบะของ Ram และ GMC ของ Sierra) ได้สูญเสียส่วนแบ่งการตลาดในปี 2018 ไปสู่พี่น้องน้อย ๆ ของพวกเขา (เช่น Toyota’s Tacoma, Chevy’s Colorado, GMC Canyon และนิสสัน Frontier)

  มกราคม – กันยายน % การเปลี่ยนแปลง
Total full-size pickups 1,756,867 1.7
Total midsize pickups 396,398 18

ALFA เล่น ALPHA

ปีที่ผ่านมาจากัวร์ขายให้อัลฟาโรเมโอมากกว่า Alfa Romeo ด้วยยอดขายที่สูงถึง 39,594-12,031 คัน แต่ด้วยแบรนด์ Stelvio ของ Alfa ดึงดูดลูกค้าได้เกือบ 10,000 รายในเดือนกันยายนแบรนด์หรูของประเทศอิตาลีกำลังอยู่ใกล้กับดิ้นรนคู่แข่งชาวอังกฤษ

  มกราคม – กันยายน % การเปลี่ยนแปลง
Jaguar 21,176 -30
Alfa Romeo 18,160 147

ธันวาคม เราจำได้ไหม?

BMW ได้รับชัยชนะในการแข่งขันแบรนด์หรู 2 ปีที่ Mercedes ได้รับชัยชนะ 2 ปีในการแข่งขันแบรนด์หรู 2 ปีซึ่ง Mercedes ได้รับชัยชนะ เก้าเดือนเป็นปีพ. ศ. 2561 เมอร์เซเดสเบนซ์ได้ขายรถยนต์ BMW จำนวน 319 คันโดยไม่รวมยอดขายรถตู้เชิงพาณิชย์ ในปีนี้การสร้างขึ้นเพื่อเป็นการต่อสู้ที่ล้าสมัยในเดือนธันวาคม

มกราคม – กันยายน % การเปลี่ยนแปลง
Mercedes-Benz 225,384 -7
BMW 225,065 2.2
Lexus 213,622 -2.7

Lentz ใช้วิธีหักดิบในการตัดค่าใช้จ่ายของ Toyota

Jim Lentz ซีอีโอ ของ โตโยต้าอเมริกาเหนือ กำลังมองหาการสับป้ายชื่อที่ไม่เป็นที่นิยมจากผู้เล่นตัวจริงในสหรัฐอเมริกาในฐานะเจ้านายในญี่ปุ่นเพื่อให้เขาสามารถคืนค่าความสามารถในการทำกำไรให้ลดลงเป็นประวัติการณ์

หันหน้าไปทางมีดในขณะนี้คือรูปแบบใด ๆ ที่ตกลงมาจากความโปรดปรานขณะที่ลูกค้าพากันไปหารถบรรทุกแบบครอสโอเวอร์และรถบรรทุก

กับคำว่า “รถยนต์”

นั่นคือการคาดการณ์อนาคตที่ไม่แน่นอนสำหรับรถยนต์ประเภทนี้เช่น Yaris, Toyota 86, Lexus RC coupes และแม้แต่ Prius C hybrid พี่น้องที่เล็กกว่า 5 ประตูของ Prius

การตรวจสอบข้อเท็จจริงอาจทำให้โตโยต้าละทิ้งแนวคิดที่เคยมีมาก่อนในการทำการตลาดกลุ่มยานพาหนะ Prius มันเคยมีเสถียรภาพของสี่ รวมทั้ง Prius  PHV และตอนนี้ได้หยุด Prius  V ไว้

“เรากำลังพิจารณาอย่างหนักในทุกส่วนที่เราแข่งขันกันเพื่อให้แน่ใจว่าเรากำลังแข่งขันกันในกลุ่มที่ทำกำไรได้และผลิตภัณฑ์ที่เราขายมีมูลค่าเชิงกลยุทธ์” Lentz กล่าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่ บริษัท ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นรายงานผลกำไรไตรมาสเพิ่มขึ้น .

Lentz กำลังแข่งเพื่อสร้างผลกำไรให้โตโยต้าลดต้นทุนการควบคุมทั่วโลก CEO Toyoda Akio Toyoda ต้องการอัตรากำไรที่สูงขึ้นเพื่อให้ บริษัท สามารถไถกลับกำไรเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการใช้พลังงานไฟฟ้ารุ่นต่อไปการเชื่อมต่อและการขับขี่แบบอิสระ

รถรุ่นขายต่ำเป็นสถานที่ที่ชัดเจนในการลดค่าใช้จ่าย แต่ค่าใช้จ่ายไม่น้อยเกินไปสำหรับการตรวจสอบตามที่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของโคจิโคบายาชิของ Toyota กล่าว

โคบายาชิ: แม้แต่ซัพพลายเออร์ในสำนักงานก็ขวานงบประมาณ
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความจริงจังของโตโยต้าโคบายาชิกล่าวว่าเขาคาดว่าจะมีการออมอย่างมากในงบประมาณการจัดหาสำนักงานของ บริษัท เพียงอย่างเดียว

“เราอาจไม่จำเป็นต้องซื้อดินสอหรือเครื่องเขียนใหม่อีกห้าปี” เขากล่าวในการแถลงผลประกอบการประจำไตรมาสของโตโยต้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

โคบายาชิได้ส่งมอบเป้าหมายที่สูงส่งให้ Lentz ในการทำกำไรจากการดำเนินงานในอเมริกาเหนือ 8 เปอร์เซ็นต์ในปีงบการเงินซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพิ่มขึ้นจาก 2.5 เปอร์เซ็นต์ในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณที่สิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย.

แต่โตโยต้ากล่าวว่าตัวเลขที่ใช้ในงบดุลคำนวณโดยใช้เกณฑ์ที่ต่างไปจากเป้าหมายภายใน 8 เปอร์เซ็นต์ที่ Lentz กำลังไล่ล่าอยู่ เป้าหมายภายในนั้นใกล้เคียงกับการบรรลุระดับผลกำไรที่อเมริกาเหนือจองไว้ในปีงบประมาณที่สิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2016 โฆษกกล่าวว่า ปีนั้นโตโยต้าประสบความสำเร็จในการทำกำไรจากการดำเนินงานในอเมริกาเหนือเป็นประวัติการณ์ที่ 4.73 พันล้านดอลลาร์

การเพรียวลมผู้เล่นตัวจริงเป็นวิธีหนึ่งในการเพิ่มผลตัวเลข Lentz ด้วยเหตุนี้โตโยต้าร่วมกับ บริษัท ฟอร์ดมอเตอร์และ Fiat Chrysler Automobiles ในการทบทวนพอร์ตการลงทุนของผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เนื่องจากตลาดมีการเติบโตขึ้นอย่างเด่นชัดโดยรถบรรทุกขนาดเล็ก

Lentz กล่าวว่า บริษัท ของเขาจะไม่ละทิ้งรถ เขากล่าวว่ากะทัดรัด Corolla และ Camry sedans ขนาดกลางยังคงเป็นแกนหลักของแบรนด์โตโยต้า แต่ บริษัท กำลังพิจารณาประเภทเช่น coupes และ subcompacts

“บางทีคุณอาจต้องการหนึ่งในนั้น” Lentz กล่าว “แต่คุณไม่จำเป็นต้องสองหรือสาม

“Yaris ไม่ค่อยทำในสหรัฐฯ” เขากล่าว “ผมไม่แน่ใจว่าอย่างน้อยที่สุดในสหรัฐฯว่าความสำคัญของกลุ่มนี้เป็นอย่างไร”

ส่วนย่อยของทั้ง subcompact ทั้งสหรัฐฯลดลง 21 เปอร์เซ็นต์จนถึงเดือนตุลาคม ยอดขาย Yaris iA ในสหรัฐซึ่งเป็นรุ่นที่ปรับปรุงใหม่ของซีดาน Mazda2 ลดลง 28 เปอร์เซ็นต์ขณะที่ Yaris Liftback ที่ผลิตในฝรั่งเศสลดลง 78 เปอร์เซ็นต์

ในขณะเดียวกันโตโยต้ามีรถสามล้อเพียงสามเครื่องเท่านั้นคือโตโยต้า 86 สปอร์ตคาร์รุ่น rebazed ของ BRZ ที่ผลิตจาก Subaru Lexus RC; และ Lexus LC ที่เพิ่งเปิดใหม่ ยอดขายของ 86 ลดลง 40 เปอร์เซ็นต์ในเดือนตุลาคมและยอดขาย RC ลดลง 52%

ทบทวนลูกผสม

Lentz ยังกล่าวว่าลูกผสมของโตโยต้าจะต้องมีการเปลี่ยนชื่อใหม่

โตโยต้าต้องการให้ลูกผสมคิดเป็น 15 เปอร์เซ็นต์ของยอดขายในปี 2563 จากประมาณ 9 เปอร์เซ็นต์ในปัจจุบัน แต่มีแผนจะเสนอรูปแบบการใช้พลังงานไฟฟ้าในแผ่นป้ายทุกแผ่นภายในปี พ.ศ. 2568

จากการที่มีการไหลบ่าเข้ามาของลูกผสมโตโยต้าจำเป็นต้องขยายขอบเขตการผลิตมากกว่าการประหยัดน้ำมัน Lentz กล่าว

“ในขณะที่เราขยายปริมาณเหล่านี้เราจะต้องเปลี่ยนโฉมไฮบริดเพื่อให้แน่ใจว่าผู้คนเข้าใจว่ามันสามารถประหยัดได้ แต่ก็ยังสนุกที่จะขับรถ” เขากล่าว

“ในอนาคตอาจไม่จำเป็นต้องมีครอบครัว Prius อีกต่อไป”

ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2569 แรงจูงใจในการหมุนตัวได้ลดความสามารถในการทำกำไรของโตโยต้าในอเมริกาเหนือเนื่องจาก บริษัท ได้รับการติดตั้งด้วยรถแทรคเตอร์ที่หนักหน่วง

Lentz ออกไปแก้ไขที่มากเกินไปด้วยวิธีการที่เหมาะกับ spiffs มากขึ้น

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของสหรัฐอเมริกาของแบรนด์โตโยต้าลดลง 145 เหรียญต่อรถในปีนี้และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมประมาณ 1,200 ดอลลาร์ Lexus spiffs จะแบนแม้ในขณะที่การเพิ่มขึ้นเฉลี่ยของกลุ่มหรูหรา

Lentz กล่าวว่า “เราใส่เหรียญที่เราจะได้รับมากที่สุดสำหรับเจ้าชู้ของเรา” “สิ่งสำคัญที่สุดคือการกระตุ้นให้เกิดยานพาหนะที่ทำกำไรได้มากขึ้น”

ขณะที่แรงจูงใจของแบรนด์โตโยต้าในรถยนต์นั่งลดลง 16% จนถึงเดือนกันยายนค่าใช้จ่ายในการใช้รถบรรทุกขนาดเล็กเพิ่มขึ้น 8% ตามข้อมูลของ Autodata